Dofinansowania do wymiany okien i termomodernizacji – jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Dofinansowania na wymianę okien i termomodernizację

Jednym z głównych źródeł strat ciepła w domach i mieszkaniach są stare lub źle zamontowane okna. Wymiana okien na nowe, energooszczędne okna pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, unikając strat energii i dziur w domowym budżecie. Lawinowy wzrost kosztów energii oraz konflikt na wschodniej granicy nieuchronnie zbliżają nas do sytuacji, w której zimowe rachunki za ogrzewanie przekroczą finansowe możliwości wielu gospodarstw domowych. Dlatego warto już teraz zainteresować się wymianą okien z dofinansowaniem do termomodernizacji.

Dofinansowanie jest możliwe w ramach rządowych programów takich jak „Czyste powietrze”, „Ciepłe mieszkanie” i „Stop Smog”. Wymiana okien z takim dofinansowaniem pozwoli na dbanie o ciepło w domu dla Ciebie i Twoich bliskich, bez obaw o wysokie rachunki.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to rządowa inicjatywa, której celem jest zwiększenie energooszczędności domów Polaków. Realizacja założeń następuje poprzez sfinansowanie m.in. termomodernizacji budynków, np. poprzez ocieplenie przegród budowlanych, w tym wymiany okien i drzwi. Cele wsparcia obejmują również zakup i montaż pomp ciepła, centralnego ogrzewania i paneli fotowoltaicznych.

Dla kogo jest program?

Dofinansowanie na poziomie podstawowym przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł oraz które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mieszczących się w budynkach jednorodzinnych. Większe wsparcie mogą otrzymać osoby spełniające warunki dofinansowania podstawowego i jednocześnie warunki na poziomie podwyższonym lub na najwyższym poziomie dofinansowania. Kryterium uzyskania podwyższonego wsparcia to określony dochód w gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie termomodernizacji dla osób o niskich dochodach – jak skorzystać?

Jeśli posiadasz niskie dochody, możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze i otrzymać dotację na termomodernizację swojego mieszkania lub domu. Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów termomodernizacji, które może wynieść nawet do 135 000 złotych.

W ramach programu Czyste Powietrze dostępne są trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. Dla każdego z poziomów przewidziane są różne kwoty dotacji, zależne od indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Ważne jest, aby pamiętać, że dotacja może być przyznana jedynie w przypadku, gdy pozostałą część kosztów termomodernizacji pokrywasz ze swoich środków lub korzystasz z kredytu. Dofinansowanie można otrzymać także w formie prefinansowania, czyli wypłaty części lub całości dotacji bezpośrednio na konto wykonawcy usług lub robót.

Terminy składania wniosków i realizacji inwestycji są określone w programie. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 31 grudnia 2027 roku, a inwestycję należy zrealizować w ciągu 18 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po zakończeniu inwestycji, należy złożyć wniosek o rozliczenie inwestycji przy ścieżce bankowej w ciągu 30 miesięcy (dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania) lub 36 miesięcy (dla najwyższego poziomu dofinansowania).

Program Czyste Powietrze jest dostępny od 2018 roku i będzie obowiązywał do 30 września 2029 roku. Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania termomodernizacji, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci wypełnić wniosek i dopełnić wszelkich formalności. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość mailową.

——————-

Dofinansowania na wymianę okien i termomodernizację – jakie programy rządowe warto poznać?

Jeśli Twoje domowe rachunki za ogrzewanie idą w górę, to znak, że nadszedł czas na wymianę okien. Stare lub źle zamontowane okna powodują straty ciepła, przez co ucieka droga energia, a Ty tracisz pieniądze. Wymiana na nowe, energooszczędne okna, pozwoli Ci zaoszczędzić na ogrzewaniu.

Warto zainteresować się możliwościami dofinansowania wymiany okien i termomodernizacji, które oferują rządowe programy takie jak: Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie oraz Stop Smog.

Czym jest program Stop Smog?

To państwowy program, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków. Program skierowany jest do gmin, za których pośrednictwem najmniej zamożne gospodarstwa domowe mogą skorzystać z finansowania.

W ramach programu Stop Smog możesz otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, ocieplenie domu, a także na wymianę okien i drzwi. Dodatkowo, możesz podłączyć swój budynek do sieci ciepłowniczej czy gazowej oraz zamontować instalację fotowoltaiczną.

Dofinansowania w ramach programów rządowych pozwolą Ci zadbać o ciepło Twojego domu dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie czekaj, skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy pomogą Ci wypełnić wniosek i dopilnować wszystkich formalności. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub mailowo już dziś!

Program dofinansowania inwestycji niskoemisyjnych został wprowadzony przez rząd Polski w 2019 roku. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program przewiduje wsparcie finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz posiadaczy lub współposiadaczy samoistnych budynków.

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, posiadacze lub współposiadacze samoistni budynków, będącego przedmiotem inwestycji, mogą skorzystać z dofinansowania. Jednak udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa. Dodatkowo, osoba składająca wniosek musi zamieszkiwać lokal czy budynek objęty przedsięwzięciem.

Aby skorzystać z programu dofinansowania inwestycji niskoemisyjnych, dochód miesięczny nie może przekraczać określonych kwot. W gospodarstwie jednoosobowym wynosi on 175% kwoty najniższej emerytury, czyli w 2022 roku stanowi 2342,27 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego. W gospodarstwie wieloosobowym wynosi to 125% kwoty najniższej emerytury, czyli w 2022 roku 1673,05 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie nawet 100% wartości inwestycji. Jednak średni koszt realizacji przedsięwzięcia w domu jednorodzinnym nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. Dla gmin do 100 tys. mieszkańców wsparcie państwa wynosi do 70% współfinansowania, zaś dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania. Pozostały wkład, co najmniej 30%, powinna zapewnić gmina. Maksymalny wkład własny właścicieli nie może przekroczyć 10% inwestycji.

Program dofinansowania inwestycji niskoemisyjnych obowiązuje w latach 2019-2024. Współfinansowanie przedsięwzięć potrwa do 2024 roku, z zastrzeżeniem realizacji terminu ustalonego w porozumieniu. Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

————–

Dofinansowania do wymiany okien i termomodernizacji – jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Straty ciepła w domach i mieszkaniach wynikają głównie z nieszczelnych okien, które pozwalają na ucieczkę ciepła. Z tego powodu wymiana starych okien na nowe, energooszczędne modele jest kluczowa dla zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.

Nie trzeba już martwić się, że zimowe rachunki za ogrzewanie przerosną możliwości budżetu domowego. Rządowe programy dofinansowania takie jak Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog oferują pomoc w ramach termomodernizacji i wymiany okien.

Warto zainteresować się wymianą okien, ponieważ dzięki nowym, energooszczędnym oknom, ogrzewanie domu stanie się tańsze i bardziej ekologiczne. Warto zadbać o ciepło Twojego domu dla Ciebie i Twoich bliskich.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to inicjatywa rządu, której celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów w miastach poprzez modernizację systemów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania. W ramach programu mieszkańcy takich budynków będą mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne.

W wielu miastach w Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, wiele budynków wielorodzinnych posiada indywidualne źródła ciepła na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno. Takie rozwiązanie nie tylko jest mniej efektywne, ale również powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza, co jest niekorzystne dla zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu przeciwdziałanie temu problemowi poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. W ten sposób mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, takich jak kotły gazowe, pompy ciepła czy piece na biomasę.

Warto zaznaczyć, że program „Ciepłe Mieszkanie” to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również dla samych mieszkańców. Dzięki nowym źródłom ciepła będą mieli wyższy komfort życia, niższe koszty ogrzewania, a także będą mogli cieszyć się lepszą jakością powietrza w swoim otoczeniu.

W celu skorzystania z programu, mieszkańcy muszą spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym bez centralnego ogrzewania oraz wykorzystywanie indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Dofinansowanie będzie uzależnione od rodzaju nowego źródła ciepła oraz kosztów jego instalacji.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to doskonała inicjatywa, która pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców, a jednocześnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z warunkami programu i skorzystania z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w swoim mieszkaniu.

Program Ciepłe Mieszkanie – dla kogo i jakie korzyści przynosi?

Program Ciepłe Mieszkanie to rządowa inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania, które korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Program skierowany jest do gmin, które następnie ogłaszają nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Kwota dotacji uzależniona jest od poziomu zanieczyszczenia gminy. Dla najbardziej zanieczyszczonych gmin, dotacja może wynosić:

do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin, dotacja może wynosić:
do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program zakłada dwa nabory dla gmin w trybie ciągłym, a pierwszy nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2022 r. Drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków.